KZK

O nama

Komisija za koncesije predstavlja tijelo nadležno za vođenje registra o koncesijama, rješavanje po prigovorima učesnika u postupku davanja koncesija koji se odnose na vrednovanje i rang listu ponuđača i donosi odluke po njima, odobrenje sprovođenja postupka produženja roka davanja koncesije ili proširenja prostora za obavljanje koncesione djelatnosti, kao i odobrenje sprovođenja postupka davanja koncesije pratećih mineralnih sirovina na odobrenom eksploatacionom polju, bez sprovođenja postupka javnog nadmetanja, i drugih poslova utvrđenih Zakonom o koncesijama. Komisija za koncesije Crne Gore je samostalna i nezavisna u vršenju poslova utvrđenih ovim zakonom. Komisija ima predsjednika i osam članova.